ZRealizowane Projekty

Zapoznaj się z naszymi przeszłymi działaniami!

Nawigator samorządności

Kampanie społeczne

Mniej więcej dwa razy do roku organizujemy kampanie poruszające ważne tematy społeczne.

WARSZTATY I ZAJĘCIA​

Warsztaty przygotowujemy aby zaangażować młodzież w akcje społeczne i zachęcić do działania we własnej grupie rówieśniczej czy samorządach.

inne działania

Stowarzyszenie angażuje się również w inne incjatywy, zobacz sam!