Ze względu na panujący stan epidemii, zdecydowaliśmy się z dniem 7.11.2020 zacząć kampanię społeczną mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej na zagrożenia związane z wirusem SARS-COV-2 a także promocję właściwych i bezpiecznych zachowań, zarówno w ramach profilaktyki zachorowań, jak i schematu postępowań dla osób zakażonych, a także bezpiecznego codziennego funkcjonowania w świecie tzw. “lockdownu”. Kampania odbywała się zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i rzeczywistej. Jej działania obejmowały: dystrybucję naklejek i plakatów z edukacyjnymi hasłami prostymi do przyswojenia, serię postów w mediach społecznościowych zawierających grafiki oraz infografiki edukacyjne, transmisje na żywo wywiadów z lekarką zakaźną oraz z lekarzem psychiatrą.