ważne dokumenty "Twojego wyboru"

Pełna dokumentacja „Twojego Wyboru” – dla całkowitej transparentności.

formularz członkowski

By wejść w szeregi stowarzyszenia konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej.

statut

Działamy na podstawie statutu.
Jest to najważniejszy dokument każdej organizacji.

składki
członkowskie

Dokument zawiera zasady, na podstawie których zbierane są składki członkowskie.

Bez nazwy-1

walne zebranie członków

Zawiadomienie o walnym zebraniu – informacja dla  członków stowarzyszenia.

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w stowarzyszeniu.

raport z działalności

Coroczne sprawozdania finansowe i merytoryczne – dla pełnej przejrzystości stowarzyszenia.