VI Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Maj 2019 r.

Nasz zespół wziął udział w konferencji VI OFPC. Organizowanej przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka.

Uczestniczyliśmy tam w wykładach i dyskusjach na ciekawe i ważne tematy.