Wrzesień i październik 2019.

Twój pierwszy wybór to akcja edukacyjna i profrekwencyjna adresowana głównie do młodzieży, związana z Wyborami Parlamentarnymi.

Jej głównym elementem była strona internetowa (twojwybor.org), zawierająca wywiady z politykami i polityczkami oraz skrócone programy wyborcze.

Rozdaliśmy 8 tys. naklejek, pomagaliśmy w lokalach i przeprowadziliśmy ok. 50-60 spotkań w liceach biorących udział w akcji.