Strona WWW

Program Rozwoju Kompetencji Obywatelskich to kompleksowy kurs przygotowujący młodzież w Małopolsce w wieku od 15 do 19 lat do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, podejmowania wyzwań społecznych i uczestnictwa w budowaniu społeczeństwie obywatelskim w tym znajomości swoich praw oraz praw człowieka. Projekt został przez nas rozpoczęty dnia 8.10.2020 poprzez rekrutację chętnych osób uczestniczących. Finalnie udział w projekcie wzięło 40 uczestników i uczestniczek. Program składał się z 1 modułu przygotowawczego i 4 modułów właściwych, których łączny wymiar czasowy wyniósł 65 godzin zegarowych dla jednej grupy. Tematyka modułów właściwych obejmowała kolejno: edukację ustojową, edukację prawną, edukację społeczno-kulturalną, edukację prawnoczłowieczą. Ze względu na utrudnienia wywołane sytuacją epidemiologiczną – całość programu realizowana była w sposób zdalny. Ponadto w ramach programu powstały: strona internetowa, gra edukacyjna, 8 filmów edukacyjnych, 4 podcasty i 5 scenariuszy edukacyjnych. Podsumowanie, a zarazem zakończenie projektu, odbyło się 11.12.2020. Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego