Nawigator Samorządności 2 był drugą edycją projektu przeznaczonego dla Samorządów Uczniowskich krakowskich szkół ponadpodstawowych i obejmującym swym programem naukę kompetencji miękkich, zarządzania grupą, przygotowywania wydarzeń w szkołach itp. Samorządy biorące udział w projekcie będą brały udział w zajęciach z teorii i warsztatach, na których będą wykorzystywały poznaną teorię do rozwiązywania istniejących problemów ze swoich szkół, a dwa najlepsze wygrały na swoje działania dofinansowanie w wysokości 1500zł! W drugiej edycji Nawigatora poprawiliśmy program projektu, aby go uprościć, zmniejszyliśmy nieco jego czasochłonność przy równoczesnym zwiększeniu udziału rzeczywistej problematyki samorządów z ich własnych szkół, by rozwiązania wypracowane w trakcie projektu mogły być następnie wprowadzone w życie!