Z dniem 4.10.2020 rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu edukacyjnego Szkoła Młodych Edukatorów. Szkoła Młodych Edukatorów Obywatelskich to kompleksowy kurs przygotowujący krakowską młodzież w wieku od 15 do 19 lat do prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu swobód obywatelskich, znajomości swoich praw, praw człowieka oraz funkcjonowania państw w reżimie demokratycznym, w tym szczególnie III RP. W projekcie wzięło udział 45 uczestników i uczestniczek. Łączny wymiar czasowy to 78 godzin zegarowych na które złożyło się 5 modułów ( w tym jeden przygotowawczy). Moduły tematyczne, w których brały udział osoby uczestniczące to: ustrój, prawo, społeczeństwo i kultura, prawa człowieka. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, całość programu realizowana była w formule zdalnej. Oprócz zajęć, w ramach projektu powstało również 10 broszur informacyjnych i 2 podcasty edukacyjne. Projekt współfinansowany był z środków Miasta Krakowa. 

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA