Przedmaturalna Kawiarnia Obywatelska

Przedmaturalna Kawiarnia Obywatelska to dwudziestogodzinny kurs edukacyjny dla osób w klasach maturalnych chcących podejść do egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Program realizowany był przy współpracy z lokalną firmą gastronomiczną – Kawależy. Rekrutacja uczestników i uczestniczek do programu rozpoczęła się z dniem 23.03.2020. Ze względu na wybuch pandemii i wprowadzeniu obostrzeń, zdecydowaliśmy się przenieść działania na zdalne platformy, na których to pierwsze spotkanie w tej formie odbyło się 15.03.2020. Program swoją tematyką obejmował zagadnienia pokrywające się z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie i składał się z modułów tematycznych: wprowadzenie, społeczeństwo, demokracja/państwo/polityka, ustrój III RP, prawo, stosunki/organizacje międzynarodowe, prawa człowieka, Unia Europejska, wypracowanie i taktyki maturalne. Kurs odbył się nieodpłatnie dla osób uczestniczących z wyjątkiem pokrycia kosztów materiałów edukacyjnych.