Krakowska Szkoła Obywatelska to kompleksowy kurs z zakresu edukacji obywatelskiej, który: 

– obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: ustroju państwa, prawa, społeczeństwa i kultury, wyzwań globalnych

– prowadzony jest w formie hybrydowej (część zajęć zdalnie, część stacjonarnie) 

– obejmuje 34 godziny zajęć dla każdej grupy (2 godziny modułu wstępnego i 8 godzin zajęć z każdego modułu)

– jest całkowicie darmowy

– trwa od drugiej połowy października do grudnia (szczegółowy harmonogram zostanie podany na początku kursu i będzie na bieżąco uzgadniany podczas modułów z Osobami Uczestniczącymi)

– umożliwia pięciu Osobom Uczestniczącym dostanie się na staże (być może płatne)

– jest szansą na poznanie nowych osób i zdobycie certyfikatu

Do udziału w programie jest zaproszonych 30 młodych osób uczących się na terenie Krakowa w szkołach ponadpodstawowych, a zajęcia prowadzone są w dwóch 15-osobowych grupach.

Rekrutacja trwa do 10 października 2021 roku

Opisy modułów 

Moduł EDUKACJA USTROJOWA to segment obejmujący wiedzę i umiejętności dotyczące struktur państwowych. Jego celem będzie wytłumaczenie zależności pomiędzy obywatelem a władzą oraz następstw świadomego obywatelstwa, w tym  kontroli władzy, dbania o prawa i wolności obywatelskie oraz działania na rzecz dobra wspólnego.

Moduł EDUKACJA PRAWNA to część kursu dotyczącą odziaływania prawa na nasze codzienne życie i poruszania się w systemie prawnym jako świadomy jego uczestnik. W ramach tego modułu poznawać będziemy podstawowe gałęzie prawa, badać jak oddziałują na rzeczywistość i strać się odnaleźć w tej skomplikowanej materii.

Moduł SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA będzie przedstawi tajniki aktywnego działania społecznego, na przykład organizacji projektów społecznych i zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych. Ważnymi tematami będą też kultura, uczestnictwo w niej oraz kwestie działań antydyskryminacyjnych w naszym najbliższym środowisku.

Moduł WYZWANIA GLOBALNE skupiać się będzie na pomocy w zrozumieniu tematów odnoszących się do praw człowieka i ich wagi w kształtowaniu się współczesnych relacji społecznych, migracji i systemu migracji, wpływu globalizmu na  nasze życie, działalności Unii Europejskiej oraz wyzwań klimatycznych.

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA (www.krakow.pl, ngo.krakow.pl)